Ööpäevaringne üldhooldusteenus

Ööpäevaringne üldhooldusteenus

Ööpäevaringsele üldhooldusteenusele registreerib õendusjuht. Teenusele saab üldjuhul järjekorra alusel, isik võib tulla ise omal soovil, suunata võivad KOV sotsiaaltöötajad, isiku lähedased.

Teenuse eest tasub hooldusel viibiv isik ja/või tema lähedased, kokkuleppel abistab tasumisel kohalik omavalitsus.

Hooldusel viibiv isik tasub ka ravimite eest.

Hoolduse alustamisel sõlmitakse hooldusleping rahastaja(te)ga.

Teenusele tulles peab kaasa võtma perearsti kirja hoolealuse ravi ja terviseprobleemide kohta.

Õendushooldusosakonna teenused

Üldhooldusteenus

Kliendile, kellel on piiratud iseseisev toimetulek füüsilise võimekuse languse tõttu ja/või kognitiivsete võimete languse tõttu. Vajab toimetulekuks ööpäevaringselt kõrvalabi, järelvalvet ja juhendamist, õendusabi (ravimite manustamine, sidumine). Kasutab abivahendeid liikumiseks ja/või tualetitoiminguteks, vajab kõrvalabi ja juhendamist igapäevaste hügieenitoimingute teostamisel. Esineb osaline põiepidamatus ja/või soolepidamatus. Kasutab mähkmeid ja vajab kõrvalabi mähkmete vahetamisel. Huvi korral on võimalik saada tegevusjuhendaja teenust.


Suuremahuline üldhooldusteenus

Kliendile, kes vajab ööpäevaringselt hooldamist, järelvalvet ja juhendamist. Vajab kõrvalabi igapäevatoimingute sooritamisel (kehaasendi muutmine, riietumine, söömine, joomine, kehapuhtuse eest hoolitsemine). Põie- ja soolepidamatuse tõttu kasutab mähkmeid. Vajab õendusabi ja abivahendeid lamatiste ennetamiseks ja /või lamatishaavandite hoolduseks ja raviks (spetsiaalne madrats, tugipadjad, funktsionaalne voodi, spetsiaalsed sondid ja kateetrid jne)


Üldhooldusteenus ühekohalises palatis