AS Räpina Haigla on Põlva maakonnas Räpina linnas asuv tervistedendav väikehaigla. Meie tegevuse eesmärgiks on tervishoiu-, hooldus- ning tugiisikuteenuste pakkumine oma pädevuse ja võimaluste piires koos kogenud ja professionaalsete spetsialistidega.

AS Räpina Haiglas töötavad kvalifitseeritud ja väljaõppinud arstid, õed, hooldajad ning tugispetsialistid, kellele on oluline, et haigla poolt osutatav teenus tagaks abivajaja rahulolu. AS Räpina Haigla pakub ambulatoorset eriarstiabi, statsionaarset õendusabi, ööpäevaringset üldhooldusteenust, koduõendusteenust, avahooldusteenust, tugiisikuteenust ning erinevaid diagnostika teenuseid ja hambaravi.

Haigla visioon on olla usaldusväärne ja tulemustele keskenduv raviasutus antud piirkonnas. Meie missiooniks on tagada elanikkonnale erinevate tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutamine tegevuslubade piires. Põhieesmärgiks on koos koostööpartneritega välja kujundada ja arendada edukalt toimiv nii ravi- kui ka terviseedendus ning sotsiaalteenuseid ja valikuvõimalusi pakkuv raviasutus.

Meie peamised lepingu- ja koostööpartnerid on Eesti Haigekassa, Terviseamet, Sotsiaalkindlustusamet, perearstid, Räpina Tervisekeskus, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, AS Põlva Haigla, Tartu Tervishoiu Kõrgkool ja kohalikud omavalitsused.

Head tervist ja kiiret paranemist soovides

Peeter Sibul

AS Räpina Haigla juhatuse esimees