NÕUKOGU

Esimees

Katrin Taimre

Räpina valla sotsiaalhoolekandespetsialist

katrin@rapina.ee

Liikmed

Piret Rammo

Martin Sulp

Urmas Klaas

Anne Kaldoja

abivallavanem

Setomaa valla vallasekretär

Tartu linnapea

perearst

piret.rammo@rapina.ee

martin.sulp@setomaa.ee

urmas.klaas@raad.tartu.ee

kaldojaanne3@gmail.com

Nõukogu liikmete hüvitis 169,37 € koosolekust osavõtu korral.

JUHATUS

Esimees

Peeter Sibul

peeter@rapinahaigla.ee

Liikmed

Stepan Sahnjuk

Taimi Randma

stepan@rapinahaigla.ee

taimi@rapinahaigla.ee

Juhatuse liikmetele tasu ei maksta.