AS Räpina Haigla poolt osutatava avahooldusteenuse kirjeldus

Avahooldusteenuse osutamise aluseks on sotsiaalhoolekande seadus § 17 ning Räpina Vallavolikogu määrus sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord, kus määratletakse isikule kodus osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla.
Avahooldusteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

Avahooldusteenuse osutamisega seotud põhiteenused:

 1. Toiduainete, ravimite ja esmatarbekaupade koju toomine kliendile lähimast kauplusest või saatja teenuse osutamine lähimas kaupluses sisseostude tegemiseks.
 2. Esmase arstiabi korraldamine, saatmine pere- või eriarstide külastamisel Räpina Haiglas ja Räpina Tervisekeskuses.
 3. Küttematerjali tuppa toomine ja tuha välja viimine (kaugkütte puudumisel) kliendi vahenditega (puukorv, tuhaämber).
 4. Vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine (veevärgi puudumisel) kliendi vahenditega.
 5. Kliendi pesu pesemise korraldamine (pesumajja viimine ning sealt toomine).
 6. Vajadusel valmistoidu koju toomine Räpina Haigla köögist.
 7. Kliendi eluruumi korrastamine max 2x kuus isikule kuuluvate vahenditega ühe isiku kohta. Maksimaalne koristatav pind ühe isiku kohta 51 m2 või 2-toaline korter. Teenusesse ei kuulu eluruumide ja mööbli suurpuhastus.
 8. Vajadusel sauna teenuse korraldamine Räpina Haigla saunas, sauna lahtioleku aegadel.
 9. Transporditeenuse korraldamine ravi- või mõne muu asutuse külastamisel Räpina valla piires. Väljaspool Räpina valla piire toimub transporditeenuse osutamine vastavalt Räpina Haigla poolt kehtestatud hinnatariifidele. Kilometraaži arvestamine toimub Google Maps kaardi alusel.
 10. Avahooldusteenuseid osutatakse tööpäeviti E - R kell 8.00 - 17.00. Muul ajal erandkorras, eelneval kokkuleppel.
 11. Tööpäeviti kliendiga infovahetus, suhtlemine, nõustamine igapäevaelu puudutavates küsimustes.
 12. Eelneval kokkuleppel saatja teenus juuksurisse, raamatukokku.

Koduteenuse osutamisega seotud tugiteenused:

 1. Kliendi saatmine asjaajamisel või asjaajamise korraldamine ametiasutustega.
 2. Kommunaal- ja muude maksete tasumine vastavalt arvetele.
 3. Kliendi eluruumi akende pesu korraldamine 1x aastas ühe isiku kohta.
 4. Tugiteenus on lisatoiming, mille teostamisel võib lüheneda põhiteenusele osutatav aeg.

Avahooldusteenustena ei käsitleta:

 1. Kinnisvarahooldusega kaasnevaid kohustusi sh muru niitmist, remonditööde korraldamist, aia- ja põllumaa harimist, küttepuude ladustamist.
 2. Koduloomade eest hoolitsemist.
 3. Meditsiinilisi protseduure ning kosmeetika- ja juuksurisalongides pakutavaid spetsiifilisi teenuseid (pediküür, maniküür, juuste ja habeme piiramine jms).