Õendushooldusosakonna teenused

Õendushooldusosakonda saabuvatel patsientidel peab maksimaalselt 72 h enne saabumist olema tehtud COVID-19 test, mille tulemus peab olema negatiivne.

Iseseisev statsionaarne õendusabiteenus

Iseseisvat statsionaarset õendusabiteenust osutab õendusabi- ja hooldusosakond. Osakonna tööd korraldab õendusjuht.

Teenusele registreerib dr Stepan Sahnjuk (tel: 799 9233, e-post: stepan@rapinahaigla.ee).

Iseseisev statsionaarne õendusabiteenus on vajalik aktiivravi järgselt ja/või krooniliste haigustega patsientidele.

 • Iseseisvale statsionaarsele õendusabiteenusele tulevad patsiendid perearsti või eriarsti saatekirjaga, kus on selgelt kirjeldatud määratud diagnoosid ja ravi. Saatekirjaga kaasas peab olema soovitavalt õendusepikriis pere- või aktiivravi haigla õelt.
 • Patsient saab arsti poolt määratud ravi, tema terviseseisundist tingitud toimetulekuprobleemidega aitavad kohaneda õendus- ja hooldusprotseduurid.
 • Õendusabis ei tehta üldjuhul diagnostilisi uuringuid.
 • Iseseisva statsionaarse õendusabi kestvuse vajaduse otsustab osakonna personal (arst, õendusjuht) patsiendi tegelike hinnatud vajaduste järgi.
 • Haiglasse saabumise ja haiglast lahkumise päev loetakse üheks ravipäevaks.
 • Iseseisva statsionaarse õendusabi eest tasuvad Eesti Haigekassa (85%) ja patsient (15%) omaosaluse. AS Räpina Haiglal on leping Eesti Haigekassaga iseseisva statsionaarse õendusabi osutamiseks.
 • Iseseisva statsionaarse õendusabi eest võib täies mahus tasuda ka patsient Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus oleva hinnakirja alusel.

Ööpäevaringne hooldusteenus

Ööpäevaringset hooldusteenust osutab õendusabi- ja hooldusosakond. Osakonna tööd korraldab õendusjuht.

Teenusele registreerib õendusjuht Taimi Randma (tel: 799 9235, mobiiltel: 503 1386, e-post:  taimi@rapinahaigla.ee). 

Teenusele saab üldjuhul järjekorra alusel, isik võib tulla ise omal soovil, suunata võivad KOV sotsiaaltöötajad, isiku lähedased.

Teenuse eest tasub hooldusel viibiv isik ja/või tema lähedased, kokkuleppel abistab tasumisel kohalik omavalitsus. Hooldusel viibiv isik tasub ka ravimite eest.

Hoolduse alustamisel sõlmitakse hooldusleping rahastaja(te)ga. Teenusele tulles peab kaasa võtma perearsti kirja hoolealuse ravi ja terviseprobleemide kohta.

 • Üldhooldusteenus 31 eurot/ööpäev. Teenus on kliendile, kellel on piiratud iseseisev toimetulek füüsilise võimekuse languse tõttu ja/või kognitiivsete võimete languse tõttu. 
  • vajab toimetulekuks ööpäevaringselt kõrvalabi, järelvalvet ja juhendamist, õendusabi (ravimite manustamine, sidumine)
  • kasutab abivahendeid liikumiseks ja/või tualetitoiminguteks, vajab kõrvalabi ja juhendamist igapäevaste hügieenitoimingute teostamisel
  • esineb osaline põiepidamatus ja/või soolepidamatus
  • kasutab mähkmeid ja vajab kõrvalabi mähkmete vahetamisel.
  • huvi korral on võimalik saada tegevusjuhendaja teenust
 • Suuremahuline üldhooldusteenus 36 eurot/ööpäev. Teenus on kliendile, kes vajab ööpäevaringselt hooldamist, järelvalvet ja juhendamist.
  • vajab kõrvalabi igapäevatoimingute sooritamisel (kehaasendi muutmine, riietumine, söömine, joomine, kehapuhtuse eest hoolitsemine)
  • põie- ja soolepidamatuse tõttu kasutab mähkmeid
  • vajab õendusabi ja abivahendeid lamatiste ennetamiseks ja /või lamatishaavandite hoolduseks ja raviks (spetsiaalne madrats, tugipadjad, funktsionaalne voodi, spetsiaalsed sondid ja kateetrid jne)
 • Üldhooldusteenus ühekohalises palatis 41 eurot/ööpäev.


Tugiisiku teenus

 • 9,10 eurot/tund
 • erijuhud- teenused ja maksumused lepitakse kokku lähtudes konkreetsest juhtumist


Avahooldusteenus 1 isiku kohta

 • koduhooldusteenus 1 isiku kohta 1x1,0 tundi (sisaldab kohalesõitu 5km raadiuses asukohast Võru mnt 1; alates 5km 0,39 senti/km): 16,65 eurot
 • koduhooldusteenus 1 isiku kohta 1x1,5 tundi (sisaldab kohalesõitu 5km raadiuses asukohast Võru mnt 1; alates 5km 0,39 senti/km): 23,50 eurot

Transporditeenus (kokkuleppel)

 • sõiduauto 0,39 eurot/km, ilma sõidualustustasuta


Külmkambri teenus

 • AS Räpina haigla teenusel viibiv lahkunu  7,5 eurot/ööpäev
 • muudel juhtudel lahkunu säilitamine külmkambris 15 eurot/ööpäev


Lahkunu üldkorrastus

 • Räpina Haiglas lahkunu pesemine ja desinfitseerimine, riietamine, vajadusel habemeajamine 75 eurot. Väljapoole nimetatud teenust ei osutata.